...
ul. Mołdawska 22, 61-614 Poznań, tel. +48 61 825 66 32, email office@fouette.pl

Targi Happy Baby- Międzynarodowe Targi Poznańskie. 22-23.10.2016 r.

14718788_1273989449331626_1309051632002293000_n-min-415x415

22-23 października 2016 r.odbyły się  Międzynarodowe Targi Poznańskie Happy Baby w Poznaniu, podczas targów uczniowie naszej szkoły zaprezentowali na scenie wybrane choreografie taneczne z różnych technik tańca. Szkoła była również wystawcą na targach.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.