ul. Mołdawska 22, 61-614 Poznań, tel. +48 61 825 66 32, email office@fouette.pl

Szkoła Fouetté od 1997

Historia

Szkoła Tańca i Baletu „Fouetté” w Poznaniu założona została przez dr. Beatę Książkiewicz. Rozpoczęła swą działalność 10 listopada 1997 roku.
Uczniowie szkół Fouetté mają niepowtarzalną szansę prezentowania swoich umiejętności na największych i najpiękniejszych poznańskich scenach co najmniej 2 razy do roku. Między innymi w pełnospektaklowych baletach takich jak:
„Kopciuszek” muz. S. Prokofiew,
„Dziadek do orzechów” muz. P. Czajkowski,
„Brzydkie kaczątko” muz. F.Schubert,
„Poznańskie Opowieści” muz. Waldemar Rychły i przyjaciele,
„Poznańskie Opowieści – Pyrlandia” muz. Waldemar Rychły i przyjaciele,
„Kalejdoskop Polski” muz. tradycyjna,
„One Planet” muz. Henri Soroka, Jacek Sykulski,
oraz w wielu układach choreograficznych i etiudach z różnych technik tańca.

Oprócz pracy dydaktycznej i artystycznej z dziećmi i młodzieżą szczególną stroną działalności jest współpraca ze szkołami baletowymi z zagranicy między innymi: Danii, Francji, Hongkongu, Indonezji, Japonii, Meksyku, Niemiec, Peru, Panamy, USA i Włoch. Dyrektor Beata Książkiewicz jest współpomysłodawcą i założycielem International Young Dancers’ Festival (IYDF), który co roku odbywa się w innym kraju na świecie. Dr Beata Książkiewicz jest współpomysłodawcą założycielem International Young Dancers’ Festival (IYDF), który co roku odbywa się w innym kraju na świecie.

Misją szkoły od ponad 23 lat jest propagowanie sztuki tańca wśród dzieci i młodzieży oraz wychowywanie młodego pokolenia w dążeniu do samorealizacji w sztuce i szacunku do polskiej tradycji i kultury. Od 2004 roku dzięki wsparciu Fundacji Fouetté szkoły biorą udział w wydarzeniach charytatywnych starając się ze wszystkich sił przynosić radość osobom doświadczonym przez los. Uczestnicząc w koncertach dla seniorów, osób chorych i dzieci z domów dziecka uczniowie Fouetté rozwijają w sobie empatię i chęć pomocy innym. Taniec posiada funkcję terapeutyczną, jest cudownym lekarstwem zarówno dla profesjonalistów jaki i amatorów, tańcząc dbamy o naszą kulturę fizyczną i prawidłowy rozwój psychiczny.

Więcej