ul. Mołdawska 22, 61-614 Poznań, tel. +48 61 825 66 32, email office@fouette.pl

Egzaminy wstępne

Szkoła Tańca i Baletu „Fouetté”

O przyjęciu do szkoły decyduje zdanie testu predyspozycji. Test predyspozycji jest przeprowadzany w formie zabawy, podczas jego trwania pedagog prowadzący sprawdza predyspozycje fizyczne, muzykalność i emocjonalną dojrzałość dziecka.
Testy predyspozycji w naszych szkołach są bezpłatne, umów się wypełniając formularz w zakładce Zapisy.

Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca „Fouetté” w Poznaniu

Przyjęcie do pierwszej klasy NSST Fouetté w Poznaniu odbywa się podczas specjalnie zorganizowanego egzaminu wstępnego ogłaszanego co roku przez szkołę lub w trakcie roku szkolnego na indywidualną prośbę kandydata. Uczniowie z innych szkół baletowych, którzy chcą ubiegać się o przeniesienie do NSST Fouetté w Poznaniu, mogą być przyjęci po zdaniu egzaminu wstępnego. Na egzamin można umówić się indywidualnie kontaktując się z biurem szkoły lub wypełniając formularz w zakładce Zapisy.