ul. Mołdawska 22, 61-614 Poznań, tel. +48 61 825 66 32, email office@fouette.pl

„Poznańskie Opowieści” oraz „Koncert Dyplomowy” w Teatrze Wielkim 30.05

PLAKAT 17.00 (1)