...
ul. Mołdawska 22, 61-614 Poznań, tel. +48 61 825 66 32, email office@fouette.pl
Warsztaty Flamenco 11-13.04.2015
11.04.2015

Warsztaty Flamenco 11-13.04.2015

Składamy serdeczne podziękowania dla pedagoga i choreografa, Rosy Olympia Estrella, za wspaniałą pracę z naszymi uczniami podczas warsztatów flamenco, które miały miejsce 11-13.04.2015!

Po raz pierwszy kontakt z tym tańcem mieli najmłodsi uczniowie, którzy poradzili sobie doskonale!
Efekty pracy z klasami profesjonalnymi natomiast, podziwiać będziemy mogli już podczas Gali Baletowej w dn. 8.06.2015 w Teatrze Wielkim.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.