...
ul. Mołdawska 22, 61-614 Poznań, tel. +48 61 825 66 32, email office@fouette.pl
Taneczny Piknik Rodzinny

Taneczny Piknik Rodzinny

Rozpoczynamy kolejną tradycję szkoły „Fouetté”, czyli Taneczny Piknik Rodzinny.

13.05.2023 r. serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Tańca i Baletu „Fouetté” oraz Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca Fouetté wraz z rodzinami i znajomymi do wspólnego świętowania. Gwarantujemy dużo świetnej zabawy, różne gry, atrakcje oraz mnóstwo tańca.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.