ul. Mołdawska 22, 61-614 Poznań, tel. +48 61 825 66 32, email office@fouette.pl

Edukacja

Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca „Fouetté” w Poznaniu

Niepubliczna Szkołą Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu, w sierpniu 2016 roku została wpisana do rejestru Niepublicznych Szkół Artystycznych w Centrum Edukacji Artystycznej, nad którą kuratelę sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wpis ten oznacza, że każdy absolwent Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu po 9-letni toku nauczania otrzyma Dyplom Zawodowego Tancerza.

Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu wywodzi się ze Szkoły Tańca i Baletu „Fouette”, która została założona przez dr hab. prof. UMFC Beatę Książkiewicz w 1997 roku.
Do nadrzędnego celu Szkół „Fouetté” w Poznaniu należy promowanie tańca wśród dzieci i młodzieży, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez pasję jak i zachęcanie młodego pokolenia do pielęgnowania sztuki wyższej.

Motto: „Osiąganie celów poprzez sztukę tańca”
W tym duchu od początku trwania szkoła naucza według programu autorskiego założycielki, który wspiera wszechstronny rozwój młodego adepta sztuki tańca.

Cele działalności szkoły:

 • rozpowszechniania i propagowania sztuki tańca i baletu we wszystkich środowiskach
 • kształcenie przygotowujące do uzyskania Dyplomu Profesjonalnego Tancerza
 • rozwijanie zdolności tanecznych uczniów pozwalających na uprawianie zawodowej działalności w dziedzinie tańca na arenie ogólnoświatowej
 • promowanie wśród uczniów kształcenia ogólnego na poziomie celującym
 • promowanie dialogu międzynarodowego poprzez festiwale, wymiany, kursy i obozy
 • wypracowanie nawyków ciągłego samodoskonalenia zawodowego i
  świadomego dążenia do rozwoju zdolności artystycznych
 • zdobywanie umiejętności samodyscypliny, samooceny, samokontroli i samokształcenia
 • wychowanie wrażliwych i czułych na piękno odbiorców kultury
 • wdrażanie zasad zdrowego żywienia od najmłodszych lat
 • wychowanie w duchu aktywnego spędzania wolnego czasu


System nauczania:

 • 9-letni tok nauczania
 • zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 15:00 do 21:30
  oraz soboty od 8:00 do 15:00
 • realizacja przedmiotów tanecznych oraz teoretycznych


Przedmioty:

 • taniec klasyczny
 • taniec charakterystyczny
 • taniec współczesny
 • taniec jazzowy
 • wiedza o tańcu i muzyce
 • umuzykalnienie
 • rytmika


Zajęcia warsztatowe:

 • flamenco, joga, taniec ludowy, step, zdrowe żywienie


Zajęcia wspomagające:

 • Akrobatyka, Pilates, Barre au sol

To, co wyróżnia naszą szkołę to prowadzenie zajęć według autorskiego programu nauczania (w oparciu o wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla niepublicznych szkół baletowych), w którym stawia się nacisk na indywidualne podejście do każdego ucznia, uwzględniając personalne zdolności, preferencje, charakter, cechy osobowości i wrażliwość emocjonalną.

Sylwetka absolwenta:

 • posługuje się różnymi technikami tańca (taniec klasyczny, taniec
  współczesny, taniec charakterystyczny, taniec ludowy)
 • wykazuje się niezbędnymi umiejętnościami w zakresie zachowania się na scenie
 • umie pracować w zespole
 • posiada wiedzę o dorobku literatury muzycznej ze szczególnym
  uwzględnieniem dzieł baletowych
 • jest pasjonatem sztuki tańca jak i innych sztuk wyższych
 • potrafi świadomie posługiwać się językiem tańca
 • jest świadom etykiety, savoir vivre i zasad dobrego wychowania
 • jego wiedza ogólna jest wyższa niż średnia krajowa
 • biegle włada przynajmniej jednym językiem obcym, bez problemu odnajduje się w środowiskach
  międzynarodowych
 • dla młodszych uczniów stanowi wzór do naśladowania


Szkoła charakteryzuje się rodzinną atmosferą i tradycją, jest to element który od momentu powstania stał się jednym z głównych walorów organizacji. W szkole założonej w 1997 roku przez dr. hab prof. UMFC Beatę Książkiewicz pracuje wielu członków rodziny. Nauczyciele jak i personel administracyjny mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i kształcenia się. Wspólnie promując edukację dzieci poprzez sztukę tańca.

Szkoła zwraca szczególną uwagę na wykształcenie ogólne swoich podopiecznych dlatego też od początku program przewidywał cykl nauczania wyłącznie w godzinach pozalekcyjnych. Jednym z wymagań szkoły co do swoich uczniów są bardzo dobre wyniki w nauczaniu ogólnokształcącym. Każdy przyszły tancerz musi być wszechstronnie wykształcony i posiadać wiedzę z różnych dziedzin nauki.

 
 
Może Cię zainteresować:

Techniki tańca współczesnego

Międzynarodowe wymiany i festiwale

Obozy i ferie taneczne