Polityka prywatności

22 września 2018
 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu. Korzystając z serwisu akceptuje Pani/Pan zasady niniejszej Polityki prywatności serwisu. Admiratorem danych osobowych jest SZKOŁA TAŃCA I BALETU FOUETTÉ sp. z o.o. KRS: 0000403777, NIP: 9721236789, REGON: 301970850, działającą w Poznaniu (61-614) ul. Mołdawska 22.

 2. Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania: informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie oraz informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.: a) informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz serwisu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego; b) pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego serwis (np. komputer, smartfon).

 3. Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów: administrowania serwerami i serwisem, zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu, zapewnienia świadczenia Pani/Panu określonych usług, celów statystycznych.

 4. Pliki „cookies” służą do realizacji następujących celów: ułatwienia Pani/Panu korzystania z serwisu i dopasowania go do Pani/Pana potrzeb, zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji, tworzenia statystyk serwisu, które umożliwią poznanie oczekiwań użytkowników i rozwój serwisu tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. analizując zapytania z wyszukiwarek).

 5. Administrator może przetwarzać dane użytkowników w celach marketingowych albo kontaktowych o ile użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę, w takiej sytuacji podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych usług oraz w celu kontaktu odnośnie zapisów na zajęcia prowadzone przez podmioty z Grupy FOUETTÉ. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: office@fouette.pl z informacją o cofnięciu zgody. Dane przetwarzane są w celach marketingowych wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta.

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzania następuje na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem uzupełniania, uaktualniania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W takiej sytuacji należy wysłać e-mail ze stosowną prośbą na adres mailowy office@fouette.pl.

 7. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 8. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także przez okres przez jaki ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Administrator będzie je przetwarzał przez okres, w którym ta zgoda trwa.

 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa albo zawarto stosowne umowy.

 11. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 12. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom z Grupy FOUETTÉ w celu i zakresie niezbędnym do realizacji oferowanych usług edukacyjnych.

 13. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 14. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 15. Przekazanie danych osobowych w zakresie wskazanym w treści niniejszego Regulaminu i załączonych do niego dokumentów jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Państwa praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia chęci udziału w zajęciach realizowanych przez

 16. Powierzone dane osobowe są przechowywane oraz zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowiązującym, właściwym prawem. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Fouetté

Siedziba

ul. Mołdawska 22
61-614 Poznań
tel. +48 61 825 66 32
email. office@fouette.pl

Fouetté

Filia

ul. os. Tysiąclecia 30, blok F
61-255 Poznań
kom. 502 294 319
kom. 502 337 112
email. admin@fouette.pl

BANK MILLENIUM S.A

95 1160 2202 0000 0002 2192 0932

SZKOŁA TAŃCA I BALETU FOUETTE Sp. z o.o.

ul. MOŁDAWSKA 22 61-614 Poznań

Partnerzy i współpraca

Współpraca:
Współpraca ze szkołą Fouetté - EDTM
współpraca
Zapisz się na wizytę
office@fouette.pl
Patronat honorowy:
Patronat honorowy szkoły Fouetté - fundacja
Patroni medialni:
Patron medialny szkoły Fouetté - Nasze miasto
Patron medialny szkoły Fouette - Poznański informator kulturalny
Patron medialny szkoły Fouetté - Radio Merkury
Patron medialny szkoły Fouetté - epoznan
Patron medialny szkoły Fouetté - Głos Wielkopolski
Patron medialny szkoły Fouetté - WTK
Patron medialny szkoły Fouetté - e teatr
Przyjaciele szkoły:
Przyjaciel szkoły Fouetté - Paw Deccor Collection
Przyjaciel szkoły Fouetté - Delicja

Fundacja „Fouetté”

Fouetté Poznań - Fouetté Poznań

Dla wsparcia wszystkich inicjatyw edukacyjnych, społecznych, kulturalnych i artystycznych z inicjatywy przyjaciół i miłośników baletu została założona Fundacja "Fouetté", podległa Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wypełnia ona zadania statutowe, pomagając w realizacji wszystkich projektów. Tradycją wystawianych spektakli, stało się, że część miejsc na widowni przeznaczonych jest dla dzieci z Domów Dziecka, które bardzo chętnie uczestniczą również we wszystkich konkursach związanych z tańcem i baletem. Także z pomocą Fundacji od 2004 roku organizowane są letnie kursy tańca i baletu dla dzieci i młodzieży podczas corocznych obozów baletowych. Są one formą obcowania przez kilka dni z baletem i różnymi technikami tańca. Kursanci oglądają filmy baletowe i tworzą własne układy choreograficzne, które prezentowane są podczas konkursu choreograficznego.