Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca Fouettè w Poznaniu

Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu, w sierpniu 2016 roku została wpisana
do rejestru Niepublicznych Szkół Artystycznych prowadzonego przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Wpis ten oznacza, że każdy etap edukacyjny
będzie potwierdzony świadectwem końcoworocznym. Ponadto każdy
absolwent Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu po 9-letnim toku
nauczania otrzyma Dyplom Zawodowego Tancerza.
Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu wywodzi się ze Szkoły Tańca i Baletu „Fouetté”, która została założona przez dr hab. prof. UMFC Beatę Książkiewicz w 1997 roku.

Do nadrzędnego celu Szkół „Fouetté” w Poznaniu należy promowanie tańca wśród dzieci i młodzieży, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez pasję jak i zapalenie młodego pokolenia do pielęgnowania sztuki wyższej.

Motto: „Osiąganie celów poprzez taniec”

W tym duchu od początku trwania szkoła naucza według programu autorskiego założycielki, który wspiera wszechstronny rozwój małego adepta sztuki tańca.

Cele działalności szkoły:

– Rozpowszechniania i propagowania sztuki tańca i baletu we wszystkich środowiskach
– kształcenie przygotowujące do uzyskania Dyplomu Profesjonalnego Tancerza
– rozwijanie zdolności tanecznych uczniów pozwalających na uprawianie zawodowej działalności w dziedzinie tańca na arenie ogólnoświatowej
– promowanie wśród uczniów kształcenia ogólnego na poziomie celującym
– promowanie dialogu międzynarodowego poprzez festiwale, wymiany, kurs, obozy

– wypracowanie nawyków ciągłego samodoskonalenia zawodowego i
świadomego dążenia do rozwoju zdolności artystycznych
– zdobycie umiejętności samodyscypliny, samooceny, samokontroli i samokształcenia
– wychowanie wrażliwych i czułych na piękno odbiorców kultury
– wdrożenie zasad zdrowego żywienia od najmłodszych lat
– wychowanie w duchu aktywnego spędzania wolnego czasu

System nauczania:
– 9-letni tok nauczania
– zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 15:00 do 21:30
oraz soboty od 8:00 do 15:00
– realizacja przedmiotów tanecznych oraz teoretycznych

Przedmioty:
– taniec klasyczny
– taniec charakterystyczny
– taniec współczesny
– wiedza o tańcu
– umuzykalnienie
– rytmika
Zajęcia warsztatowe:
– flamenco, joga, taniec ludowy

Zajęcia wspomagające:
– Akrobatyka, Pilates, Barre au sol

To, co wyróżnia naszą szkołę to prowadzenie zajęć według autorskiego
programu nauczania w oparciu o metodykę A.J. Vaganova, w którym
stawia się nacisk na indywidualne podejście do każdego ucznia, uwzględniając personalne zdolności, preferencje, charakter, cechy osobowości i wrażliwość emocjonalną.

Sylwetka absolwenta:
– posługuje się różnymi technikami tańca (taniec klasyczny, taniec
współczesny, taniec charakterystyczny, taniec ludowy)
– wykazuje się niezbędnymi umiejętnościami w zakresie zachowania się na scenie
– umie pracować w zespole
– posiada wiedzę o dorobku literatury muzycznej ze szczególnym
uwzględnieniem dzieł baletowych
– jest pasjonatem sztuki tańca jak i innych sztuk wyższych
– potrafi świadomie posługiwać się językiem tańca
– jest świadom etykiety, savoir vivre i zasad dobrego wychowania
– jego wiedza ogólna jest wyższa niż średnia krajowa
– biegle włada przynajmniej jednym językiem obcym, bez problemu odnajduje się w środowiskach
międzynarodowych
– dla młodszych uczniów stanowi wzór do naśladowania

Fouetté

Siedziba

ul. Mołdawska 22
61-614 Poznań
tel. +48 61 825 66 32
email. office@fouette.pl

Fouetté

Filia

ul. os. Tysiąclecia 30, blok F
61-255 Poznań
kom. 502 294 319
kom. 502 337 112
email. admin@fouette.pl

BANK MILLENIUM S.A

95 1160 2202 0000 0002 2192 0932

SZKOŁA TAŃCA I BALETU FOUETTE Sp. z o.o.

ul. MOŁDAWSKA 22 61-614 Poznań

Partnerzy i współpraca

Współpraca:
Współpraca ze szkołą Fouetté - EDTM
współpraca
Zapisz się na wizytę
office@fouette.pl
Patronat honorowy:
Patronat honorowy szkoły Fouetté - fundacja
Patroni medialni:
Patron medialny szkoły Fouetté - Nasze miasto
Patron medialny szkoły Fouette - Poznański informator kulturalny
Patron medialny szkoły Fouetté - Radio Merkury
Patron medialny szkoły Fouetté - epoznan
Patron medialny szkoły Fouetté - Głos Wielkopolski
Patron medialny szkoły Fouetté - WTK
Patron medialny szkoły Fouetté - e teatr
Przyjaciele szkoły:
Przyjaciel szkoły Fouetté - Paw Deccor Collection
Przyjaciel szkoły Fouetté - Delicja

Fundacja „Fouetté”

Fouetté Poznań - Fouetté Poznań

Dla wsparcia wszystkich inicjatyw edukacyjnych, społecznych, kulturalnych i artystycznych z inicjatywy przyjaciół i miłośników baletu została założona Fundacja "Fouetté", podległa Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wypełnia ona zadania statutowe, pomagając w realizacji wszystkich projektów. Tradycją wystawianych spektakli, stało się, że część miejsc na widowni przeznaczonych jest dla dzieci z Domów Dziecka, które bardzo chętnie uczestniczą również we wszystkich konkursach związanych z tańcem i baletem. Także z pomocą Fundacji od 2004 roku organizowane są letnie kursy tańca i baletu dla dzieci i młodzieży podczas corocznych obozów baletowych. Są one formą obcowania przez kilka dni z baletem i różnymi technikami tańca. Kursanci oglądają filmy baletowe i tworzą własne układy choreograficzne, które prezentowane są podczas konkursu choreograficznego.